İbrahim AŞAR

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı
Türkiye

1980 yılında Hatay'da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Mersin'de tamamladıktan sonra 1998 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde okumaya hak kazandım. 2003 yılında Üniversite'den mezun oldum. Arapça ve İngilizce bilmekteyim. 2010 yılında İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi olarak göreve balşadım. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar Bölümü'nde yüksek lisans yapmaktayım. ABD, Kanada, Hollanda, İspanya, Güney Kore gibi ülkelerde, sivil toplum kuruluşlarının yapısını incelemek için bulundum. Türkiye'nin yaklaşık 50 ilinde çeşitli Bakanlık, Dernek, Vakıf, Üniversite vb. kurum ve  kuruluşların davetleri üzerine Sivil Toplum Kavramı, Türkiye'de STK Mevzuatı ve  Denetim Mekanizmaları, STK'larda Yönetim, STK'larda Kapasite Geliştirme, Proje Döngüsü Yönetimi, STK'lar İçin Ulusal ve Uluslararası Proje ve Fon Kaynakları vb. konularda eğitimler verdim. Ayırca 2010 yılından itibaren Türkiye'nin birçok ilinde derneklerin gerek mevzuat gerekse yerindelik denetimlerinde bulundum.