Mimari ve Kent Estetiği

Mimari ve Kent Estetiği Oturumumuz

İnsanoğlunun yaşayan tarihi kent, bir topluluğun içinde barındırdığı toplumsal, siyasal, kültürel, ruhsal zenginliğinin en önemli göstergesidir. Kent estetiği, ortak yaşam kültüründen yani kamusal alanların estetik yoldan üretilmesi, biçimlendirilmesi, dönüştürülmesi ve estetik değer olarak geleceğe taşınmasıyla başlar. Çevreye, doğaya, kültürüne dolayısıyla kendisine yabancılaşan insanın dönüştürülmesi özündeki estetik algı ile kurulan duygudaşlık ile mümkündür.
Müziği duymayabilir, şiiri okumayabilir, resme bakmayabilirsiniz. Ancak şu anda olduğu gibi kente bakarsınız, duyarsınız, dokunursunuz, hissedersiniz yani içinde yaşarsınız. Kentler şiirler, destanlar, resimler, romanlar üretir. Ama aynı zamanda kendileri yaşayan şiirler, resimler, destanlar, romanlardır. Kent estetiği insanın sosyal ve ruhsal yaşamına yani insana birebir etki eden bir olgudur. Kenti kent yapan önemli iki faktör zaman içinde geriye doğru giderek köklerimizi hissetmek ve buradan ileriye doğru uzanmaktır. İnsan geçmişle bağ kurarken de kendisini çağına ait olarak hissetme ihtiyacı içindedir. Kent değişimleri yaşatmalı ve günümüz algısının çağdaş sanat ve mimari yoluyla kentliyle karşılaşmasını sağlamalıdır. Erkek, kadın, çocuk, kentli, engelli, yabancı, yaşlı, genç herkese açık bir kültür alanı olan kent estetiği, tepeden bakılan bir nesne değil gündelik hayatın doğallığı içerisinde insanları geleceğe yönlendirecek ve moral duygularını güçlendirecek bir yaşam alanıdır.

OTURUM 15 - Oturum Videosu

STK'lar ve Kent Mimarisi / Estetiği

21 Ekim 2017 Cumartesi / 10:00 - 11:15
Prof. Dr. İbrahim NUMAN
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Möderatör
Pablo Francisco AGUILAR GONZALES
Colegio Nacional De Jurisprudencia Urbanística Right to the City: Legal Implementation of the New Urban Agenda
Arif NECIMOV
Architecture, Construction and Design” Public Union (ACDPU/MiDiB) IMPORTANCE OF INTERNATIONAL PROJECTS AND ITS EFFECTIVE MANAGEMENT BY THE CIVIL SOCIETY
Mariela Figueredo Simões de Jesus
The International Institute for Sustainability Restorasyon sosyoekonomik etkileri: Rio de Janeiro'da Çaba Ağaçlandırma durumunda
Enes ALUÇ
TEKDER Şehirlerin Geleceğinde Sivil Toplum Hareketlerinin Ehemmiyeti
M. Fehmi BİLGE
Türkiye Tasarım Vakfı Umut Şehirleri