ULUSLARARASI
ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI ZİRVESİ 20 - 22 EKİM 2017 - İSTANBUL

ZİRVENİN AMACI

Zirvenin amacı; şehir ve insan hayatına yönelik yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının, benzer alanlarda faaliyet gösteren diğer Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ilişki kurmalarına ve iş birliği geliştirmelerine destek olmak; iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına zemin hazırlamak, ortak projelerin geliştirilmesini ve bu projelerin hayata geçirilmesine yönelik fon temin etme çalışmalarını teşvik etmek, bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak aktarılmasına olanak sağlayan uluslararası bir platform oluşturmaktır.

İZLEYİCİ BAŞVURUSU KONUŞMACI BAŞVURUSU